הקלטת תזמורות ומקהלות בהופעות חיות
  www.arielrecordings.022.co.il
אריאל הקלטות
יום א', ט’ בניסן תשע”ח
    דף הבית  |  הרשמה לרשימת תפוצה  |  יצירת קשר  
זוהי הרצאה שניה אותה אני חולק עם העוקבים. הפעם, אנסה להסביר בלשון פשוטה, ככל הניתן, מושגי יסוד באקוסטיקה ושיטות טיפול אקוסטי בחללים מסויימים. בפרק הראשון אסביר מושגי יסוד ובפרק השני אביא שיטות טיפול
11:24 (19/07/17) Ariel Arielly

פרק א' - מבוא רבים מדברים על "אקוסטיקה". "אני רוצה לעשות אקוסטיקה בחדר ההאזנה", "כדאי לשים קרטוני ביצים באולפן הביתי" ועוד ועוד. האם, אנחנו מדברים על אותו הדבר? מהי, בכלל, אקוסטיקה? הייתי אומר כי אקוסטיקה היא פרק בפיזיקה הדן בהתפשטות קול בתווך כלשהו (בדרך כלל באוויר). כאשר אנחנו נמצאים בסביבה בה קיימים צלילים – קול, יש ביכולתנו לשלוט על התנהגות הקול במרחב, או בחלל, בו אנחנו נמצאים. תפקידו של איש האקוסטיקה הוא להגדיר מה נדרש להיות (מבחינה קולית) באותו מרחב וליצור את התנאים שיגרמו לקול להתנהג כפי שאנו מצפים ורוצים שיהיה באותו מרחב. ע"מ שנוכל לתת את הטיפול הנדרש לאותו מרחב, או חלל, אנו צריכים להבין כמה מושגים יסודיים ומכאן להמשיך הלאה. נגדיר מספר מושגי ייסוד: צפיפות הקול (Sound Intensity) היא כמות האנרגיה הקולית הפועלת על יחידת שטח. צפיפות הקול נמדדת בוואטים למטר מרובע. עוצמת השמע (Loudness) היא כמות האנרגיה האקוסטית השוררת במקום כלשהו ביחס לעצמת האנרגיה האקוסטית המינימאלית שניתן לשמוע אותה ע"י האוזן האנושית (סף השמע). היחס נמדד בסולם לוגריתמי המחולק ל- 120 מדרגות. מאחר והיחס נמדד עפ"י סולם לוגריתמי, מדובר במדרגות שהן לוג לפי בסיס עשר של היחס בין מדרגה אחת לשניה. יחידת ה"סולם הבסיסית" היא "בל" (Bell) , שהיא לוג של 10 . כלומר, אם עוצמה אחת חזקה מהשניה פי עשר – מדרגת היחס היא 1 בל (היחידות הן, למעשה, מעריך החזקה של עשר). וכך, אם היחס בין שתי עוצמות הוא 1000, מדובר בשלושה שלבים בסולם כלומר 3 בל (עשר בחזקת 3 שווה אלף). היחס בין עוצמת קול הגורמת לכאב באזנינו, לבין עוצמת הקול המינימאלית הניתנת לשמיעה אנושית הוא 1:1,000,000,000,000(מליון מיליונים) כלומר עשר בחזקת 12 = 12 שלבים בסולם. מאחר וכל שלב בסולם מייצג מכפלה של יחס פי עשר, רזולוציית המדידה אינה מספיקה ולכן כל שלב בסולם מתחלק לעשר מדרגות כאשר כל מדרגה היא עשירית בל או "דצי-בל" (dB = deci Bel) . מכאן שהסקאלה בה משתמשים למדידת עוצמת השמע משתרעת על פני 120 דצי-בל (ד"ב). השימוש בסולם הלוגריתמי מקובל גם כאשר רוצים לבטא יחס בין שתי עוצמות שמע שונות. כלומר, אם יש בין שתי עוצמות שמע 30 ד"ב, עוצמה אחת חזקה פי אלף מהעוצמה השניה. חשוב רק לציין כי כל "קפיצה" של 10 ד"ב, נשמעת באזנינו כהכפלת העוצמה (סובייקטיבית). בידוד אקוסטי - יכולת של קיר (מחיצה) למנוע מעבר אנרגיה אקוסטית דרכו. מאחר ותמיד כמות מסויימת של אנרגיה תעבור דרך הקיר, היחס בין האנרגיה שעברה דרך הקיר לאנרגיה שהגיעה לקיר – מבוטא בד"ב, יגדיר את כושר הבידוד של הקיר. ככל שהמספר גדול יותר, איכות הבידוד טובה יותר. בידוד של קיר בדירת מגורים נחשב טוב אם הוא מגיע לערך של 50 ד"ב. בידוד בין חדר הבקרה לבין חדר ההקלטה באולפן הקלטות צריך להיות גדול מ- 70 ד"ב (מקובל בין 75 ל- 85 ד"ב). בליעה אקוסטית - כמות האנרגיה האקוסטית הנבלעת בתוך חומר הציפוי האקוסטי שהושם על הקיר. בליעה אקוסטית מתקבלת, כאשר האנרגיה האקוסטית (שהיא אנרגיה קינטית – מהירות של מולקולות האוויר) הופכת לאנרגיה תרמית – חום – בתוך חומר הציפוי. מכיוון שחומר הציפוי הושם ע"ג קיר, האנרגיה שעברה דרך חומר הציפוי תוחזר מהקיר בחזרה ותשוב ותעבור דרך חומר הציפוי האקוסטי (ושוב תאבד כמות מסויימת של אנרגיה). ככל שכושר הבליעה של הציפוי גדול יותר, כמות האנרגיה המוחזרת קטנה יותר. היחס בין שתי האנרגיות – זו המוחזרת ביחס לפוגעת – הוא מקדם ההחזרה של חומר הציפוי. יחס זה יכול להיות מבוטא באחוזים או בד"ב. אם האנרגיה המוחזרת שווה למחצית האנרגיה הפוגעת, מקדם ההחזרה של החומר הוא 50% או -3dB. אם האנרגיה המוחזרת היו אחוז אחד מהאנרגיה הפוגעת, מקדם ההחזרה שווה 1% או -20dB. סאבין - זוהי יחידת בליעה אקוסטית השווה לכמות הבליעה של חלון פתוח ששטחו מטר מרובע אחד. האנרגיה המגיעה לחלון פתוח, יוצאת החוצה כולה. כלומר, לחלון פתוח יש מקדם בליעה של 100% או מקדם החזרה של 0%. חשבון פשוט יתן לנו כי לשטח קיר של ארבעה מטר רבוע, המצופה בחומר בליעה בעל מקדם בליעה של 50%, יש "כושר בליעה" של 2 סאבין. (אגב, לאדם ממוצע, היושב באולם קונצרטים, יש כושר בליעה של 0.3 סאבין) הידהוד - הוא מצב שבו צליל המופק ממקור כלשהו, מתפשט במרחב, פוגע בקירות, מוחזר מהם ופוגע בקירות הנגדיים. מאחר ולקירות ישנו מקדם בליעה מסויים, הקול המוחזר מהקיר חלש יותר מהקול הפוגע. כאשר הקול המוחזר פוגע בקיר שממול, הוא שוב מוחזר בעוצמה פחותה. כל הקול "מטייל" בחלל המרחב תוך שהוא הולך ונחלש. הזמן שלוקח לעוצמת הקול להחלש פי מליון (60- ד"ב) מהקול המקורי, נקרא "זמן הידהוד" (Reverberation Time) ובקיצור RT60. ככל שמקדם הבליעה של הקירות גבוה יותר, זמן ההידהוד יהיה קצר יותר. גל עומד - זהו מצב שבו צליל הפוגע בקיר מוחזר ממנו ופוגש צליל בעל אותו אורך גל, המגיע מהקיר הנגדי. לאורך המרחק שבין שני הקירות נוצרים איזורים שבהם האמפליטודה של הגל מכסימאלית (פלוס ומינוס) – Peaks ומקומות שבהם האמפליטודה שווה לאפס Deeps. כמובן שמדובר בתדרים מסויימים, כאלו, שמחצית אורך הגל שלהם נכנסת מספר שלם של פעמים במרחק שבין שני הקירות. בתיכנון מרחב אקוסטי. יש, כאמור, להגדיר, מה רוצים שיהיה .באותו המרחב. חשוב להכיר את הסביבה החיצונית ואת ההשפעה ההדדית בין הסביבה החיצונית למרחב בו אנו דנים. האם מדובר בסביבת מגורים – שהמוסיקה המושמעת באולפן לא תפריע לשכנים, או בסביבה תעשייתית – שהרעשים הקיימים באזור תעשייה לא יחדרו לאולפן וישבשו את ההקלטה וכו'. גם הטיפול הפנימי צריך לקחת בחשבון מה אמור להיות אותו מרחב: האם חדר בקרה או חדר הקלטות, או חדר חזרות, או אולם להופעות המשמש גם להקלטות? איזה סוג מוסיקה יטופל, מוסיקה קלאסית, פופ או אולי רוק כבד או מטאל? כל סוג מוסיקה מחייב סביבה אקוסטית המתאימה לאופיה של המוסיקה המנוגנת. ואולי, בכלל מדובר באולפן שידור רדיו? אני, כמובן, לא אתן את כל הפתרונות רק אנסה להציג כמה מהבעיות האופייניות וכמה המלצות עקרוניות. בסופו של דבר, תמיד צריך להביא את מומחה האקוסטיקה שישמע את הדרישות, ילמד את הנתונים, ייתן המלצות ופתרונות, יעקב אחרי תהליך הבנייה וייאשר את התוצאות. נכון שלא תמיד מדובר במשהו זול, אבל, לאורך זמן, אולפן מטופל היטב, ייתן את התוצאות שיביאו להכנסות כאלו שיצדיקו את ההוצאה הכספית. בפרק הבא נתאר שיטות טיפול שונות.

 
 
חדשות